Detail programu

BIKEPLAN.cz

POPIS PROGRAMU

BikePlan.cz - Online pojištění kol, elektrokol, koloběžek, e-koloběžek, cyklovozíků a odpovědnosti z provozu.

Parametry produktu - Pojištění BikePlan je neživotní majetkové pojištění kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek nebo cyklovozíků. Jedná se o soubor 12ti pojistných rizik (krádež z objektu, krádež z volného prostranství, krádež z auta, krádež z nosiče, loupežné přepadení, živelné pohromy, poškození / zničení pádem, poškození / zničení nehodou, poškození / zničení přepravou, poškození osobních věcí, poškození příslušenství a vandalismus).

K základnímu pojištění si zákazník může sjednat připojištění pro případ, že jezdí na speciálních stezkách (bikeparky, singltreky, traily, downhill, pumptreky atd.). Dále si můžete základní pojištění rozšířit o připojištění, pro účastníky závodů ve statusu amatéra nebo profesionála.

Základní pojištění lze také rozšířit o pojištění odpovědnosti z provozu předmětu pojištění, pro případ, že zákazník způsobí škodu na majetku či zdraví cizích osob až do výše 10 miliónů Kč.

Cílová skupina - majitelé kol, elektrokol, koloběžek, e-koloběžek, cyklovozíků

Pojistné období - 12 měsíců, pokud není reklamní akce na + 1 měsíc, +2 měsíce atd.

Model odměn - CPS - Odměna 10% - 0-50 pojištěnců, 12% - 51 - 150 pojištěnců, 14% - 151 - 300 pojištěnců, 15% - 301 a více pojištěnců.

Výplata odměn - 1x měsíčně na základě generovaného reportu v systému vždy k 10. dni v měsíci. Min. částka pro výplatu 500 Kč.

Schvalování odměn - u plateb online ( kartou, paypal, apple pay, google pay atd. ) - automatické, u plateb převodem - ruční do 14 dnů od vytvoření konverze.

Platnost cookies - 30 dnů

Reklamní kreativy - pokud vám nevyhovují rozměrny, grafici připraví na míru pro váš web jakýkoli rozměr. V případě, že máte zájem o iframe a přístup přímo do naší partnerské sekce... stačí nás kdykoliv kontaktovat.

Zakázáno!

Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Partner je povinen dodržovat Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Především je zásadní § 7 - Šíření obchodních sdělení, kde je uvedeno toto (zjednodušeně):

Rozesílat obchodní sdělení elektronickými prostředky lze pouze na uživatele, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

Uživatel má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet odesílatele odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

Každá takováto zpráva/email/nabídka musí být zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení.

Každá takováto zpráva/email/nabídka nesmí skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Každá takováto zpráva/email/nabídka musí být zaslána s platnou adresou, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

Veškeré obchodní sdělení (SMS, email), které jakkoliv souvisí se spoluprací dle těchto podmínek, je partner oprávněn rozesílat pouze po předchozím souhlasu provozovatele a pouze ve znění a grafické úpravě, která bude předem provozovatelem odsouhlasena.