Procenta z konverze 100 %
Marketing, podpora podnikání
Vážení zájemci,
vítejte v provizním programu produktu SW KLID, produktu, který si klade především za svůj hlavní cíl přinášet klid do podnikání. Věříme, že s takhle velkou provizí za jeden uskutečněný prodej jste se doposud nesetkali! Předpokládáme, že dokonce ve Vás nyní panují určité pochybnosti, ale nebojte, pokusíme se je velmi rychle na příštích pár řádcích vyvrátit. Snad jen pro začátek, opravdu se nejedná o žádné mlm, pyramidy a další tomu podobné vykořisťující strategie. Věříme, že rozhodnete-li se přidat k nám a odhodlaně propagovat a prodávat produkt SW KLID, záhy Vás vyplácené odměny přesvědčí k ještě větší aktivitě a to je přesně to, co my od Vás potřebujeme a co hledáme. Provize u nejlevnější varianty "Bronz" je nastavena na 2 450 Kč a v námi nejdráze nabízené variantě produktu "Diamond" je provize ve výši 24 500 Kč za jeden uskutečněný prodej!
Rádi bychom vyvrátili ještě jednu záležitost, než přejdeme k podrobnějšímu vysvětlení. Produkt SW KLID nestojí stovky tisíc! V nejdražší variantě, která se hodí například pro koorporace či firmy s mnoha pobočkami, klienta stojí v roční sazbě přesně 58 800 Kč a to je méně, než kdejaké nabízené ojeté auto na internetu. A proč to přirovnání? Ojeté auto přece zvládne prodat kdejaký Pepík. Na prodej varianty "Diamond" tak hravě můžete dosáhnout i vy! Navíc, když by jste nabízeli produkt, který pomáhá přinášet KLID.

Služba SW KLID je primárně určena všem firmám, živnostníkům, koorporacím i státní správě, prostě všem, kteří potřebují řešit pravidelnou správu a údržbu majetku. Potencionálních klientů této služby je v podstatě neomezené množství. Každé odvětví a profese musí v rámci své činnosti hlídat a dodržovat určitou legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Jednoduše řečeno, každý, kdo vlastní nebo spravuje majetek, by o něj měl pečovat, jinak riskuje, že v případě nehody nebo havárie nemusí dojít například k pojistnému plnění ze strany pojišťovny a nebo naopak ještě hůř, v případě zjištění zanedbání povinností může dojít až k trestně právní odpovědnosti.

SW KLID je aktálně využíván například v oblastech: státní správy, potravinářských podniků, výrobních podniků, sportovních zařízení, obchodů a služeb, církevních institucí, zemědělských družstev, obcí, byoplynových stanic a čerpacích stanic

Komentářů (0)

© 2014-2020 - Partner katalogu je Affiliate software AffilBox