Procenta z konverze 20 %
Marketing, podpora podnikání

Social Sprinters Premium:

Členství Social Sprinters umožňuje svým předplatitelům tvorbu aplikací pro Facebook, které napomáhají ke zvyšování prodejů, zvětšování databáze kontaktů, zlepšování povědomí o značce a mnohem více. Pro více informací navštivte: https://socialsprinters.com/?lg=cs

Opakující se 20% lifetime provize (pokud klient nejdříve využije trial, počítá se 20% až z první reálné platby)

Cookies: 60 dní

Výplatní minimum: 1000 Kč

Důležité: Náš systém funguje na tzv. deeplinku, to znamená, že můžete odkazovat na jakoukoliv část našich stránek a kliky i provize jsou správně sledovány a počítány. Nezapomeňte za lomítko přidat ?a_box=vášaffiliatekód

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENG:

Social Sprinters Premium:

Social Sprinters membership allows it´s users to create facebook apps which are helping to boost sales, increase amount of e-mail in database, brand building and much more. For more information please check: https://socialsprinters.com/en/?lg=en

Recurring 20 % lifetime commission (If client buys trial, 20% is calculated from the first real payment)

Cookies: 60 days

Minimum amount for payoff: €35 or $40

Important: Our system works with "deeplink" which means that you can link to any page on our website and your clicks and conversions are tracked. Do not forget to add after slash ?a_box=youraffilid


Komentářů (0)


© 2014-2018 + Partner katalogu je Affiliate software AffilBox

;